• Oficina Tributaria

  • Información catrastral

  • Portal do Cidadán

  • Meis en Imaxes

Prazo para solicitar praza na Escola Infantil 0-3 Municipal

Do 1 ao 31 de Marzo, ambos inclusive, ábrese de novo o prazo para solicitar praza na Escola Infantil 0-3 Municipal (EIM) do Concello configurada como equipamento diurno dirixido á poboación infantil de 0 a 3 anos, para o curso académico 2017-2018.

Como beneficiarios daráselles preferencia ás unidades familiares con empadroamento no Concello e que soliciten praza relativa a xornada completa. Tamén poderán acceder os/as fillos/as de persoas que teñan os seus postos de traballo no municipio e figuren empadroadas noutro concello. No caso de ter prazas vacantes poderanse atender outras solicitudes.

Para facer a solicitude acudirán á Escola Infantil 0-3 Municipal ata o 31 de Marzo de 2017.