• Oficina Tributaria

  • Información catrastral

  • Portal do Cidadán

  • Meis en Imaxes

RECICLADO DE ROUPA E CALZADO USADO

O concello de Meis en colaboración con “JOVENES UNIDOS POR EL DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL” ten colocados 3 contenedores para a recollida selectiva de roupa e calzado usado , podendo estar tanto en bo como en mal estado ou incluso de calidade inferior e con desperfectos.

Os contenedores están instalados nos seguintes lugares  do município:

  • COLEXIO DE MOSTEIRO
  • CENTRO DE SAUDE DE S. MARTIÑO
  • CENTRO DE SAUDE DE PARADELA.

Con esta labor , o que se pretende e separar residuos para que dun xeito responsable colaboremos co desenvolvemento sostible

O obxetivo centrase na recollida de roupa usada e calzado,  e que a roupa en peor estado que non chegue a vertedeiros, evitando  un deterioro constante para o medio natural.