• Oficina Tributaria

  • Información catrastral

  • Portal do Cidadán

  • Meis en Imaxes

Apertura prazo para solicitar praza na Escola Infantil 0-3 Municipal

Do 1 ao 30 de abril

A partir do 1 de abril e ata o 30 de abril, ambos inclusive, ábrese o prazo para solicitar praza na Escola Infantil 0-3 Municipal (EIM) do Concello configurada como equipamento diúrno dirixido á poboación infantil de 0 a 3 anos.

Como beneficiarios daráselles preferencia ás unidades familiares con empadroamento no Concello e que soliciten praza relativa a xornada completa. Tamén poderán acceder os/as fillos/as de persoas que teñan os seus postos de traballo no Municipio e figuren empadroadas noutro Concello. No caso de ter prazas vacantes poderanse atender outras solicitudes.

Para facer a solicitude acudirán á Escola Infantil 0-3 Municipal ata o 30 de abril de 2014.